1 Reply Latest reply on Nov 11, 2014 11:17 AM by joshl

    wala pong signal ang sim kong tm?? biñan area po

    whil090712

      wala pong signal ang sim kong tm?? biñan area po