1 Reply Latest reply on Nov 13, 2014 11:38 AM by zyper95

    May tanong lang po ako yung plan na plan 999 3mbps po ba ay 1mbps na lang kasi po na ka plan ako 3mbps pero ngayon 1mbps na lang?

    teodorico.d.jimenez

      May tanong lang po ako yung plan na plan 999 3mbps po ba ay 1mbps na lang kasi po na ka plan ako 3mbps pero ngayon 1mbps na lang?