1 Reply Latest reply on Nov 18, 2014 11:47 AM by zyper95

    globe: may nakakaalam ba  sa inyo kung baklit mandatory na ang pag upgrade ng plan mo sa newest plan nila....

    ken

      globe: may nakakaalam ba  sa inyo kung baklit mandatory na ang pag upgrade ng plan mo sa newest plan nila....