1 Reply Latest reply on Nov 29, 2014 11:26 PM by fervish

    Paano ba malalaman kung tama ang internet speed na binabayaran ko.

    zapxcero

      Paano ba malalaman kung tama ang internet speed na binabayaran ko. Kasi po naka-subscribe kami sa 5mbps pero madalas ang speed nito ay wala pa sa 1mbps