1 Reply Latest reply on Dec 10, 2014 9:48 PM by fervish

    Question about Loyalty Reward

    bedsz

      Question: tungkol sa Loyalty Reward. Gusto ko lang malaman kung Ano ung mga items na ibibigay nila at kung free ba ito. Kasi wala ako dito sa Pinas nung tumawag sila tungkol sa bagay na ito.