4 Replies Latest reply on Dec 19, 2014 4:09 PM by beautifuljoe19

    mag kano pa po ang idadagdag ko kung mag mag up grade aq ng iphone 5s? iphone 4s ang unit ko,, anu anu mga kailanagan? salmat

    beautifuljoe19

      mag kano pa po ang idadagdag ko kung mag mag up grade aq ng iphone 5s? iphone 4s ang unit ko,, anu anu mga kailanagan? salmat