1 Reply Latest reply on Jan 8, 2015 12:09 PM by joshl

    pocket wifi no internet connection

    gaogelogar

      Since last week, di ako maka-connect sa internet gamit ang pocket wifi ko. Pre-paid sim with load of P100. Ang weid lang sa mga tablet at smartphone nakaka connect ka sa facebook....