1 Reply Latest reply on Jan 5, 2015 10:12 AM by GlennO Branched from an earlier discussion.

    Tattoo Home Broadband DSL Plan 999 Internet-Only Plan

    ceferinojoseii

      Ang daya naman po. Nung iniinstall ng mga crew nyo yung DSL namin, ang sabi Plan 999 is 3mbps kaya pumayag ako. Nung iniinterview na ko ng mga agent nila, pinasabi ng mga crew 1mbps yung sabihin koI I Hate You! Scammers! Nung bago sila umalis, pinakita ko nung tinest ko sa speedtest.net, 2.98Mbps yung downspeed. Pag alis nila, 0.98Mbps nalang.