1 Reply Latest reply on Jan 9, 2015 1:46 PM by joshl

    hindi ako matanggap ng phone call sa landline ko , at pag nagring naman sya at sinagot ko na puputol after a min. pls help as globe , sira ang nigosyo namin dahil sa di kami makatanggap ng tawag ..

    pearishventesix

      hindi ako matanggap ng phone call sa landline ko , at pag nagring naman sya at sinagot ko na puputol after a min. pls help as globe , sira ang nigosyo namin dahil sa di kami makatanggap ng tawag ..