6 Replies Latest reply on Jan 18, 2015 10:17 AM by rhomar0127

    Google Payment

    infinidee

      Hindi po ako makabili ng gems sa CoC. Meron naman akong enough load para bumili pero may error message na i don't have enough credits. Bakit po ganun?