3 Replies Latest reply on Jan 27, 2015 3:41 PM by Ryan Jae Ongcuangco

    ilang araw makakarating yung globe kapag natawagan na para sa disconnection?

    imluigideguzman

      ilang araw makakarating yung globe kapag natawagan na para sa disconnection?