1 Reply Latest reply on Jan 26, 2015 3:46 PM by zyper95

    accidental na na reset ang aking wifi ano ang gagawin para mabalik ang aking wifi?

    ruben.pagarigan

      accidental na na reset ang aking wifi ano ang gagawin para mabalik ang aking wifi?