2 Replies Latest reply on Jan 30, 2015 4:00 PM by jipeee

    I have samsung s duos and tab 3, been paying for 11months. I'm planning to disconnect my line. Ano ang gagawin, pwede ko bang malaman ang computation ng babayaran ko?

    jipeee

      I have a samsung s duos and tab 3.  been paying for 11 months. I'm planning to disconnect my line,pwede ko bang malaman ang computation ng mga babayaran ko?