2 Replies Latest reply on Feb 17, 2015 9:12 AM by sperica

    ang bagal ng net sa bahay pare candaba pampangga

    bps2.james

      napakabagal po ng net dto samin sa bahay pare candaba.pampangga puro ba bayad asa isip nyo?kakabayad ko lang 1week ng 15kbps net ko