1 Reply Latest reply on Feb 24, 2015 5:26 PM by XyujinX

    Internet usage

    cheleoj834

      Naka plan ang asawa ko ng 1799.00. Bakit itong latest bill ay 3,000+? Paanu nagkaganun?