14 Replies Latest reply on Jul 20, 2016 2:14 AM by kayleey

    CONSUMABLE bar under PLAN USAGE METER

    gldomingo

      Hi, kindly explain anong ibig sabihin ng CONSUMABLE sa may PLAN USAGE METER? Thank you