1 Reply Latest reply on Mar 13, 2015 8:10 PM by neilph

    What is the MMS Charge

    jessagalera19@gmail.com

      Nag pan ako ng 999 tapos pag open ko ng message is meron ng Charge na MMS . ! mag Cha Charge ba yan o hindi ?