2 Replies Latest reply on May 11, 2015 8:11 AM by jerrifecatalan

    2mbps problem

    musician021

      tanOng kO lang pOh kung my mOnthly allowance pOH ba ang 2mbps? ang pag ka sabi pOh kasi saakin every day pOh daw ang reset. dati pOh kasi akOng 3mbps ng pa dOwngrade pOh akO ng 2mbps gawa pOh ng mabilis kO lang pOh kasi na uubOs ang 15GB na allOwance kaya na isip kO nalang pOh mg pa dOwngrade sa 2mbps para sa every day reset. ang prOblem pOh ahy hindi kO parin nakukuha ang speed up tO 2mbps internet kO yOn lang pOh salamat.