3 Replies Latest reply on Jun 1, 2015 9:35 AM by iibaliwag

    Deactivated (no signal) na postpaid simcard ko dahil hindi yata ako nakabayad ng ilang months na.

    iibaliwag

      May naexperience na ba kayong ganito? No signal na yung postpaid ko. Maybe sa mga hindi ko nabayadang overdues ko.