1 Reply Latest reply on Jun 8, 2015 9:43 AM by Jeian

  IPV6 PHILIPPINES

  actuallylagph

   Globe Telecom: Do not support IPV6 (Internet Protocol Version 6)

   Why Globe Don't Support IPV6

   It's So Lag here in the Philippines Please Support IPV6 (Internet Protocol Version 6)

   Like Japan, Singapore and All International Countries

   We Are ASEAN WORLDWIDE

   -SLM NETWORK WORLDWIDE

   - WORLDWIDE NETWORK CENTER

   -SLM ASEAN WORLDWIDE

    

    

   "Buti Pa sa Bansang Japan at Singapore Libre na Broadband Nila sabihin lang sa Internet Service Provider (ISP) Japan/Singapore and All International Countries na gustong magkaroon ng Internet Connection

   Libre na mga sumusunod:

   Internet Servers

   Supermicro Super server / Supermicro server

   Telephone

   and All Connections

   Libreng libre na sa kanila yun