1 Reply Latest reply on Jun 22, 2015 1:59 PM by Paulo D

    how to check my data ussage.

    imissmorg

      Sa phone ko ksi until june 22 pa bago mag replenish ng data consume. but my new plan (recontract) june 18 starts. So paano ko malalaman ang totoo?