1 Reply Latest reply on Jun 19, 2015 12:39 PM by Arnold Zara

    paano po ba malalaman na activated na yung unli call to globe and tm ?

    rafterante

      paano po ba malalaman na activated na yung unli call to globe and tm ?