2 Replies Latest reply on Jul 16, 2015 12:25 PM by Ryan Jae Ongcuangco

    my call card has invalid how to valid this

    marl0506

      hindi ko ma gamit ang bagong sim ko kasi my call card has invalid paano ba ito ma valid