1 Reply Latest reply on Aug 17, 2015 2:24 PM by Paulo D

    Bakit hindi ko magamit data ko kahit nakaregister ako sa gosakto99 at may mobile data pa?

    salvadorunica

      Bakit hindi ko magamit data ko kahit nakaregister ako sa gosakto99 at may mobile data pa?