2 Replies Latest reply on Aug 18, 2015 2:29 PM by frankie24

    paano ko maibabalik ang na puk na sim

    bhie21

      paano ko maibabalik ang na puk na sim