1 Reply Latest reply on Aug 25, 2015 11:21 AM by Arnel S. Bansil

    Blink messages

    analizatiwana

      Ang globe tattoo wifi ko ay nagbi blknj ang message nia pag on wala nmn laman hina ng koneksyon.