2 Replies Latest reply on Sep 22, 2015 2:02 PM by jerrifecatalan

    When Amdocs migrated your system to a new system...

    noelskiph

      Bakit ang tamad-tamad ng mga CSR ninyo to check the status of the account, I keep pn reiterating to your outsourced CSR to update the account from your old Amdocs Billing to a new one, per ano ang nangyari? Wala pa rin, kaya pag tumatawag ako, laging tinatanong ng CSR ninyo ang hindi naman kailangan itanong dahil naka indicate iyon sa OLD Billing system ninyo.