1 Reply Latest reply on Sep 28, 2015 9:08 AM by Arnel S. Bansil

    Hi, i just want to ask if matutuloy ba ang pagpunta ng Globe sa Camp O'Donnell Capas Tarlac?

    xtiankrey

      Yung kuya ko po kasi, balak mag-apply ng plan nyo.