9 Replies Latest reply on Oct 8, 2015 8:07 PM by arelagyerffej

    bakit hanggang ngayon ay napakabagal na ang globe network????

    arelagyerffej

      bakit hanggang ngayon ay napakabagal na ang globe network????