1 Reply Latest reply on Oct 23, 2015 9:28 AM by Paulo D

    ANO HO BA ANG USERNAME AND PASSWORD NG ROUTER GLOBE TATTOO HOME BROADBAND. WLA HO KASI NAKA INDICATE SA ILALIM NG ROUTER. HINDI TULOY MARENAME YUNG WIFI AT PASSWORD NYA. PLEASE HELP

    winmay15

      ANO HO BA ANG USERNAME AND PASSWORD NG ROUTER GLOBE TATTOO HOME BROADBAND. WLA HO KASI NAKA INDICATE SA ILALIM NG ROUTER. HINDI TULOY MARENAME YUNG WIFI AT PASSWORD NYA. PLEASE HELP