2 Replies Latest reply on Oct 26, 2015 9:12 PM by vincemarphix

    wtf. Ano ba nangyari sa network nato. Gawan niyo naman ng solusyon. Pati sa txt at call ayaw, tatagal pa nang ilang oras. grabe!!! ganito nalang ba parati!!

    eribarenmarkrey@gmail.com

      wtf.. ano ba nangyari sa network nato. gawan niyo naman ng solusyon.. pati sa txt at call ayaw, tatagal pa nang ilang oras. grabe!!! ganito nalang ba parati!!