2 Replies Latest reply on Nov 3, 2015 3:59 PM by GlennLiwanag

    ang globe ang pinakaworst network sa lahat, magaling lang silang maningil pero yung internet connection nila hindi man lang ayusin

    crystalinea

      ang globe ang pinakaworst network sa lahat, magaling lang silang maningil pero yung internet connection nila hindi man lang ayusin