1 Reply Latest reply on Nov 16, 2015 6:20 PM by Paulo D

    No signal

    enyaj08

      just want to ask bakit hanggang ngyn wala pa rin signal sim ko since saturday?