1 Reply Latest reply on Nov 20, 2015 9:06 PM by Paulo D

    bakit hindi po ako makapagsend ng text ngayon bagong register lang naman po ako

    arjay_03

      bakit hindi po ako makapagsend ng text ngayon bagong register lang naman po ako