1 Reply Latest reply on Nov 23, 2015 3:17 PM by isten_tobias

    why i can't access internet when playing COC?

    isten_tobias

      hi since october bakit kaya di na ako makalipat sa ibang account ko sa COC hirap comonnect when availing gosurf lagi na lang sayang yung subcriptions ko.