1 Reply Latest reply on Dec 8, 2015 4:40 PM by Arnel S. Bansil

    Ilang text messages limit per day?

    takaraoballes

      nambaban na si TM. Dati wala namang ganyan. parang sayang tuloy unli