1 Reply Latest reply on Feb 23, 2016 9:36 AM by Arnel S. Bansil

    Question about Cash-outs.

    yanogera

      About the LG G4 plan 999. Tanong ko lang kung yung cashout lang ang kailangan kong bayaran kung mag aavail ako or kailangan ko pang magbayad sa plan in advance. Thanks