1 Reply Latest reply on Dec 31, 2015 5:19 PM by Arnel S. Bansil

    HELP DCB PROBLEM!!!!!!!!!!!

    ggsona

      Hi. Meroon po akong problema sa globe telecom billing. Kapag sinusubukan ko pong bumili ng coins via dcb lagi pong cnasabi Sending verification SMS to your Mobile Service Provider" then later on sasabihin na error cant verify your account. Tapos may message akong natanggap mula sa 2147 tapos may code. Paano po ba ito??