1 Reply Latest reply on Jan 12, 2016 4:25 PM by Arnel S. Bansil

    SIM not provisioned:2

    imlucius

      Yan lang nakalagay.. hindi ko magamit sim ko. Bago pa naman