4 Replies Latest reply on Jan 17, 2016 4:22 PM by lanz13

    Kung ipapa cut ko po ba ang 4g lte subscription ko, may penalty po ba babayaran kahit di ko tatapusin ang 2 year subscription?

    lanz13

      kung ipapa cut ko na po ba ang 4g lte subscription ko sa globe may penalty po ba na babayaran?