1 Reply Latest reply on Jan 22, 2016 2:39 PM by janperzone

    how to eroll in bpi innove

    aldenn_wella

      i try to enroll merchant innove pero hindi xa nag proced?? paano mag enroll ng merchant sa bpi.? sinulat ko naman yung acnt and acnt ko sa globe..