1 Reply Latest reply on Feb 3, 2016 3:55 PM by frankie24

    Fair Use Policy for Call and Text (Prepaid)

    frankie24

      Ask ko lang kunwari na Fair Use ka ngayon and then naka Unli ka hanggang sa February 8. Kelan maibabalik ang service ng Unli? After 12 midnight ba para mawala yung barred ng text or call na naFair Use? Thanks