1 Reply Latest reply on Feb 9, 2016 12:55 PM by Arnel S. Bansil

    gi atay piste nganong ni hinay naman ning inyong internet? maayu lang sa bag o pa! kayata mu balhin ko sa SMART UY!

    jessie0000

      gi atay piste nganong ni hinay naman ning inyong internet? maayu lang sa bag o pa! kayata mu balhin ko sa SMART UY!