1 Reply Latest reply on May 4, 2016 7:14 PM by Paulo D

    nakaplan po ako ng plan 999 with free handset, what if, magavail ng ibang handset, may bayad po ba? or kailangan mag avail ng ibang plan?

    criseldamayerese

      nakaplan po ako ng plan 999 with free handset, what if, magavail ng ibang handset, may bayad po ba? or kailangan mag avail ng ibang plan?