1 Reply Latest reply on May 11, 2016 6:35 PM by Paulo D

    "Facebook with free data" does not appear.

    laloelvin@yahoo.com

      Bakit ayaw gumana ng free fb naka register naman ako sa gounli25? Mag sesend ng text na you have free fb pero pag binuksan yung fb app mismo walang banner. Please answer..