1 Reply Latest reply on May 23, 2016 12:55 PM by Paulo D

    about my previous mobile data

    jhanelle03

      i have a questions regading on my previous unpaid bills, nakita ko siya kanina cost ng 1200 something then nong nag bayad ako ng one unpaid bills ko, bilang lumabas yong amount ng 3000 hindi ko alam kong saan siya nang galing but regarding on my paper bills internet nag exceed ako which is hindi naman ag warning ang signal ko na nag exceed ako, so ask ko lang saan ako pwede lumapit regarding on this.